Ναργιλέδες

Οι ναργιλέδες υψηλής ποιότητας DUD και Aladin είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο και με κουμπωτό κλικ σύστημα.