Καπνοί Στριφτού

Οι καπνοί για στριφτά τσιγάρα «Medusa-Epos» περιλαμβάνουν τις ποικιλίες Virginia , Burley & Μπασμά ελληνικής παραγωγής (Smooth). Εξαιρετικά γλυκόπιοτο και στρόγγυλο κάπνισμα, ισορροπημένη γεύση και άρωμα, βάρος και ένταση , ευγενής και
100% καθαρός καπνός .